28/10/08

ELS ESPAIS LIC

xtec
http://www.xtec.cat/lic/

edu365
http://www.edu365.cat/eso/acollida/index.htm

acollida.net
http://www.xtec.cat/crp-alturgell/

Els primers dies
http://acte.pangea.org/primers/portada/

Tutores d'AA de Salt
http://blocs.xtec.cat/tutoresaasalt/

Ensenyar i aprendre llengua en el context actual
http://primerajornadaterritoris.blogspot.com/p/presentacions-ponencies.html

Alumnat xinès
http://ensenyarllengualumnatnoromanic.blogspot.com/

Casa Amaziga
http://www.casaamaziga.cat/catala/index.php?ap=20

Tutores AA de Sabadell
http://blocs.xtec.cat/gruptaasbd/

Programacions de llengua d'aula d'acollida
http://www.xtec.cat/crp-badalona/recursos/acollida0506/

Francesc Vila - els assessoraments
http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc/

Grup de treball LIC - TAC
http://blocs.xtec.cat/lictac/

Beatriu Palau
http://www.xtec.cat/~bpalau2/

Dolors Matilló
http://blocs.xtec.cat/dolorsmatillo

Montserrat Bertran
http://blocs.xtec.cat/comunicat/

Sector Est
http://seminarireflexio.blogspot.com/

Maribel Almagro - centres de Lloret
http://blocs.xtec.cat/centreslloret

Calameo
http://www.calameo.com/accounts/552090

Equip LIC del Baix Empordà
http://blocs.xtec.cat/licbe

Equip LIC de l'Alt Empordà - Atenció educativa a l'alumnat nouvingut
http://blocs.xtec.cat/sezae/

Equip LIC de les Terres de l'Ebre
http://elicebre.blogspot.com/

Equip LIC de l'Hospitalet
http://blocs.xtec.cat/coordinaciolichospitalet/

Afegim una peça
http://afegim.blogspot.com/

Bloc del LIC
http://blocs.xtec.cat/espaipublic

Webquests d'acollida
http://webquest.xtec.cat/enlla/?cat=102

Acollida del SIUL
http://blocs.xtec.cat/acollida/

Guia pràctica d'acollida lingüística
http://www.plataforma-llengua.cat/doc/guia_acollida.pdf

Web d'acollida
http://www10.gencat.net/WebAcollida/AppJava/ca/Seleccio_idioma.jsp

Eines de suport per als CLIC de centre
http://www.xtec.cat/lic/documents2.htm

Estratègies d'atenció a la diversitat multicultural
http://antalya.uab.cat/ice/php/home.htm

Pla d'acolliment de Les Illes Balears
http://weib.caib.es/documentacio/palic/palic.pdf

Tot un món - TV3
http://www.tv3.cat/programa/162530025

El sol de la nit - TV3
http://www.tv3.cat/programa/148058190/El-sol-de-la-nit

Diana Educació
http://dianaeduca.blogspot.com/

LA LLENGUA

Recursos per treballar llengua
http://blocs.xtec.cat/recursosllengua/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/recursosllengua/

El treball de llengua a les escoles de Salt
http://issuu.com/francescvilabatalle/docs/el-treball-de-llengua-a-les-escoles-de-salt
https://sites.google.com/a/xtec.cat/llenguasalt/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/capsdestudisalt/

El treball de llengua oral a Salt
http://blocs.xtec.cat/immersiosalt/

Immersió lingüística
http://phobos.xtec.cat/sedec/moodle/course/category.php?id=3
http://issuu.com/francescvilabatalle/docs/el-treball-de-llengua-a-les-escoles-de-salt

SIUL: Servei d'Immersió i Ús de la Llengua
Llengua catalana http://blocs.xtec.cat/llengcat/
Acollida alumnat nouvingut http://blocs.xtec.cat/acollida/
Sociolingüística http://blocs.xtec.cat/sociolinguistica/

Servei de llengües
http://phobos.xtec.es/pluriling/

Llengües d'origen
http://blocs.xtec.cat/llenguadorigen

Issuu
http://issuu.com/francescvilabatalle

Frère Jacques
http://demonsaumonde.free.fr/frere.jacques/index.html

Projecte lingüístic
http://xtec.cat/lic/projecte_ling.htm
http://blocs.xtec.cat/licgirona/
http://blocs.xtec.cat/projectelinguistic/

Espai de llengües del Servei Educatiu del Gironès
http://xtec.cat/crp-girones/espai_llengues/index.htm

Llengua, immigració i ensenyament del català
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/newsletter/nwlet_19/immigracio.htm

Tallers de llengua i literatura
http://blocs.xtec.cat/tallersllc/

La calaixera
http://www.lacalaixera.cat/

Publicacions en línia
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=1d7e929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1d7e929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Els sons del català
http://www.ub.edu/sonscatala/

Cal·ligrafia
http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php

Contes
http://www.nabar.com/
http://contesdelmarroc.blogspot.com/
http://www.unamadecontes.cat/
http://www.uv.es/~sillam/RondallaNet/rondcat/mapappcc.htm

Música de poetes
http://www.uoc.edu/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Presentacio

Musiquetes
http://www.musiquetes.cat/

Tallers de llengua i literatura
http://blocs.xtec.cat/tallersllc/

Lexiquetos
http://lexiquetos.ohui.net/

EuroComRom
http://blocs.xtec.cat/eurocomrom

Linguamón - Casa de les llengües
http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/index.jsp

Linguapax
http://www.linguapax.org/ct/homecat.html

Institut d'Estudis Catalans
http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/default.asp

Gimcana de les llengües de Girona
http://www.gimcanagirona.cat/

Xarxa de mots
http://www.xarxa.cat/

Fòrum de llengua i literatura
http://161.116.7.109/~llencat/

Literatura catalana
http://www.uoc.edu/lletra/

Clàssics de lectura fàcil
http://kalafatikalafate.wordpress.com/

SALC
http://salc.upf.edu/

CIREL
http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php
http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=142

Termcat
http://www.termcat.cat/

Llengua catalana
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/

Optimot - consultes lingüístiques http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/template.PAGE/menuitem.0ee0bcc77434e6b0a2fd1210b0c0e1a0/?vgnextoid=947501713ef61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=947501713ef61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Traductor
http://traductor.gencat.net/

Parla.cat
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

Encomana el català
http://www.gencat.cat/llengua/encomanaelcatala/

Plats a la carta
http://www10.gencat.cat/pres_plats/AppJava/index.jsp

Còmics en català
http://www.comicat.cat/

Mòbil
http://www.elteumobil.cat/

El català com cal
http://elcatalacomcal.blogspot.com/

Bon català
http://boncatala.com/

Eines de llengua
http://www.geocities.com/golls.geo/

Verbs catalans
http://www.verbscatalans.com/

CPNL
http://cpnl.cat/

Òmnium
http://www.omnium.cat/www/omnium/ca/

Dictats en línia
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

LA INTERCULTURALITAT i LA COHESIÓ SOCIAL

Propostes per treballar la interculturalitat
http://blocs.xtec.cat/francescvilabatalle/

Proposta per parlar de la interculturalitat des de Youtube
http://setmanaintercultural.blogspot.com/

Dinàmiques de grup
http://www.scribd.com/francescvilabatalle

Observatori de la immigració
http://www.migracat.cat/

Materials edualter
http://www.edualter.org/material.ca.htm

Més iguals que diferents
http://miqd.iespana.es/mats.htm

Les migracions humanes
http://www.entrecultures.org/03_banc/03_recerca.htm

Aula intercultural
http://www.aulaintercultural.org/sommaire.php3?lang=ca

Cuaderno intercultural
http://cuadernointercultural.wordpress.com/

Paula
http://www.observatori.org/paula/catala/

Treball cooperatiu
http://www.xtec.es/~rgrau/treballcooperatiu/treballcooperatiu.htm

Fundació Jaume Bofill
http://www.fbofill.cat/

Les religions en el món
http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/religionsmon/index.html

Un món ple de diferències
http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/clics_centre/annexos/un_mon_ple_de_diferencies.pdf

Fundació SERGI
http://www.fundaciosergi.org/educacio_intercultural/index.php

Escoles compromeses amb el món
http://www.escolescompromeses.org/cat/index.php

Joves.net
http://www.joves.net/activitats/03/interculturalitat/default.htm

Recursos UNESCOCAT
http://www.unescocat.org/ct/quisom/biblio/pdf/guia_interculturalitat_5.pdf

Racisme
file:///C:/Documents%20and%20Settings/estudi/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/GLSNSZCZ/racisme[1].ppt#256,1,Diapositiva

Racismes
http://racistes.blogspot.com/

Biblioteques públiques de Salt
http://www.bibgirona.net/salt/interculturalitat/index.htm

Famous gypsies
http://www.youthdivision.moonfruit.com/#/famousgypsies/4520774965
http://www.imninalu.net/famousGypsies.htm

Escola de cultura de pau
http://escolapau.uab.cat/

Secretaria per a la Immigració
http://www.gencat.cat/benestar/societat/convivencia/immigracio/index.htm

LES TAC

Recursos TIC a l'àrea de ...
http://www.xtec.cat/formaciotic/presenta.htm

Audiovisuals
http://www.xtec.net/audiovisuals/

El bloc de l'edu3.cat
http://blocs.xtec.cat/edu3cat/

Webquest
http://webquestcat.cat/

Usos del canó
http://www.xtec.cat/crp-girones/cano/

Wikispace
http://www.wikispaces.com/

La prestatgeria
http://phobos.xtec.cat/llibres/

Zonatic-n
http://phobos.xtec.cat/crp-tarragones/zonatic-n/

Recursos TIC pel mestre
http://recursosticmestre.com/

Googlejant
http://www.xtec.cat/~e3944813/sem/

Slide
http://francescvila.slide.com/

Slideshare
http://www.slideshare.net/francescvilabatalle

Issuu
http://issuu.com/francescvilabatalle

Calameo
http://www.calameo.com/accounts/552090

Scribd
http://www.scribd.com/francescvilabatalle

Estoig digital
http://www.estoigdigital.com/?p=225

Qwiki - generador de vídeos explicatius
http://betesiclicks.com/2011/02/08/qwiki-genera-videos-explicatius-sobre-qualsevol-tema/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+betesiclicksfeed+%28Betes+i+Clicks+-+desenredant+la+xarxa%29

e-portfolio
https://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolio

Voki
http://www.voki.com/

Zimmer Twins - make a movie
http://www.zimmertwins.com/

Go Animate - anyone can animate
http://goanimate.com/

Esnips
http://www.esnips.com/user/francescvilabatalle

Book cover
http://www.signgenerator.org/books/dummies/

Clickcaster
http://www.clickcaster.com/

Tuclip
http://www.tuclip.com/tuclip/

Imagechef
http://www.imagechef.com/

Software to play and have fun with
http://generatorblog.blogspot.com/

Google maps
http://maps.google.es/

Tagzania
http://www.tagzania.com/

Panoramio
http://www.panoramio.com/

Escurçador d'adreces
http://ves.cat/

The zooming presentation editor
http://prezi.com/

Dropbox
https://www.dropbox.com/

Glogster
http://francescvilabatalle.glogster.com/

Combinació de colors
http://kuler.adobe.com/

My forum
http://www.my-forum.org/

Pizap
http://www.pizap.com/

Jornades tècniques
http://www.xtec.cat:8081/pls/suptec/pq_faq_consultori.p_faq_arbre?p_node_expandit=jornades

Jocs
http://www.ferryhalim.com/orisinal/

Il·lusions òptiques
http://www.michaelbach.de/ot/

Biblioteca digital mundial
http://www.wdl.org/es/

Navegar amb seguretat
http://setarragones.net/navegarambseguretat/

Eines 2.0
http://www.3cat24.cat/noticia/411106/altres/Ajudans-a-descobrir-eines-20

Materials de formació
http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/index.htm

Colección 1 a 1
http://coleccion1a1.educ.ar/

ELS BLOCS

Propostes per treballar la interculturalitat
http://blocs.xtec.cat/francescvilabatalle/

Propostes per parlar d'interculturalitat des del YouTube
http://setmanaintercultural.blogspot.com/

Recursos per treballar la diversitat lingüística i cultural
http://blocs.xtec.cat/recursosdiversitat/

Recursos per treballar llengua
http://blocs.xtec.cat/recursosllengua/

Els assessoraments
http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc

El treball de la llengua oral. Actualització de la metodologia d'immersió als CEIP de Salt (APIL)
http://blocs.xtec.cat/immersiosalt

Grup de treball de les tutores d'aula d'acollida dels CEIP de Salt
http://blocs.xtec.cat/tutoresaasalt

Assessorament per a l'elaboració del Projecte Lingüístic (PLC)
http://blocs.xtec.cat/projectelinguistic/

Treballs d'aprofundiment al voltant del Projecte Lingüístic (PLC)
http://blocs.xtec.cat/licgirona/

Pràctica del Curs de Llengua + TIC per al professorat de secundària
http://centreacollidor.blogspot.com/

LES COL·LABORACIONS

Bones pràctiques PEE Salt
http://www.xtec.cat/lic/entorn/documenta/9-Bones%20Practiques/14-Activitats%20esportives_PEE%20Salt.pdf

Jornades Tècniques Sociosanitàries
http://www.iesvallvera.cat/index.php?apartat=83&noticia=17

Intercanvi de formació - Tànger 2003
http://www6.gencat.net/joventut/catala/sgj/internacional/formacio66.htm

La festa dels 40 d'en Joan
http://joannegre40.blogspot.com/

Equip LIC del Gironès
http://picasaweb.google.es/equiplicgirones

Teatre musical IES Vallvera 2009: La llegenda de la nimfa i el gegant del rec
http://blocs.xtec.cat/teatremusicalvallvera2009/

Sopar 25 anys COU
http://25anysmaristes.blogspot.com/

Joaquim i Vera
http://picasaweb.google.com/joaquimivera
http://www.youtube.com/joaquimivera

Àngela i Allan
http://angelaiallan.blogspot.com/
http://picasaweb.google.es/angelaiallan

Fotos del cau
http://picasaweb.google.com/fotoscaupareclaret
http://picasaweb.google.com/elcaudelseglexx

L'aniversari d'en Bernat a Fang Aventura
http://laniversaridenbernat.blogspot.com/

Escola bressol Pescallunes
http://camiperlamemoria.blogspot.com/2010/06/tothom-parla-del-meu-germa-petit.html

AMPA Pompeu Fabra de Lloret
http://pompeulloret.blogspot.com/2007_04_01_archive.html

Fressa 2000 - Jordi Lagares
http://www.xtec.cat/~jlagares/fressa2000.esp/entrevistafressa2000.html
http://www.xtec.es/~jlagares%20/f2kesp.htm

Plorar de riure
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100111/granangularcat---plorar-riure/664904.shtml

ELS CENTRES

IES Salvador Espriu
http://iessalvadorespriu-salt.xtec.cat/
1r D http://sites.google.com/site/iespriu1rd/

IES Vallvera
http://www.xtec.cat/iesvallvera/index.htm

SES de Salt
http://www.xtec.cat/sesdesalt/
http://agora.xtec.cat/sesdesalt/moodle/

Pompeu Fabra
http://www.xtec.cat/col-pompeufabrasalt/

Vilagran
http://www.xtec.cat/centres/b7003185/

CEIP Devesa
http://www.xtec.cat/centres/b7008687/

CEIP El Gegant del Rec
http://www.xtec.cat/centres/b7008298/

CEIP El Pla
http://www.xtec.cat/ceipelpla/

CEIP La Farga
http://www.xtec.cat/ceip-lafarga-salt/

CEIP Mas Masó
http://www.xtec.cat/ceip-masmaso-salt/
http://masmaso.blogspot.com/
http://auladacollidamasmaso.blogspot.com/

CEIP Silvestre Santaló
http://www.xtec.cat/ceipssantalo/
http://blocs.xtec.cat/acollidasantalo/

CEIP Veïnat
http://www.xtec.cat/ceip-veinat/

Mare de Déu del Roser
http://www.xtec.cat/centres/b7003197/

CFA Les Bernardes
http://phobos.xtec.cat/cfa-lesbernardes-salt/

LA FORMACIÓ

Moodle 1x1 Girona
http://agora.xtec.cat/tic-gir/moodle/

Educat 1x1
http://educat1x1.ning.com/

DiM
http://dimglobal.ning.com/

Servei d'Immersió i Ús de la Llengua
http://phobos.xtec.cat/sedec/moodle/

Transferència interlingüística
http://phobos.xtec.cat/pluriling/moodle/

Moodle SEZ Gironès
http://phobos.xtec.cat/se-girones/moodle/

Equips directius
http://phobos.xtec.cat/funed/

Competència en llengua oral
http://phobos.xtec.cat/sedec/moodle/login/index.php

Formacio PAS
http://www.xtec.net/pas-centres/

Activitats formatives del Departament d'Educació
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda

Llengua + TIC
http://phobos.xtec.net/comunitatdellengua/aula/login/index.php

L'EOI

EOI Girona
http://www.xtec.cat/eoigirona/

Moodle d'aula
http://agora-eoi.xtec.cat/eoi/moodle/login/index.php

Moodle d'alumnes
http://eoigirona.net/moodle/login/index.php

Extra practice
http://www.nonstopenglish.com/allexercises/
http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/preint/a_grammar/
http://www.better-english.com/
http://www.elllo.org/

Wordreference http://www.wordreference.com/es/

Useful links
BBC News http://news.bbc.co.uk/2/hi/video_and_audio/default.stm
BBC Learning English http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
CNN News http://edition.cnn.com/video/
Reuters http://www.reuteres.com/
SKY News http://news.sky.com/skynews/World-News

ELS LLOCS AMICS

Martí Peraferrer i Vayreda
http://martiperaferrer.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/martiperaferrer

El cau
http://pareclaret.blogspot.com/
http://picasaweb.google.com/fotoscaupareclaret
http://picasaweb.google.es/Superkapos/
http://picasaweb.google.com/elcaudelseglexx
pioners 0708
http://www.cauassociats.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/20603020@N05/

IES Santiago Sobrequés
http://www.iessobreques.org/
AMPA
http://ampasobreques.blogspot.com/
http://ampasobreques.onyar.net/

Escola de l'Esplai
http://www.fundacioesplaigirona.org/catala/index.asp?url=/catala/escola.asp

Projecte Educatiu de Ciutat
http://www.girona-edu.cat/cat/presentacio.php

ELS VÍDEOS i LES FOTOS

Youtube
http://es.youtube.com/francescvilabatalle

Vimeo
http://www.vimeo.com/francescvila

Dailymotion
http://www.dailymotion.com/francescvilabatalle

Slide
http://francescvila.slide.com/

Picasa
http://picasaweb.google.com/francescvilabatalle

Flickr
http://www.flickr.com/photos/francescvilabatalle/

Blogger
http://francescvilabatalle.blogspot.com/

Twitxr
http://twitxr.com/francescvilabatalle/

Twitpic
http://twitpic.com/photos/vilabatalle

Yfrog
http://yfrog.com/gzzvh9j
http://yfrog.com/user/vilabatalle/photos

Fotos d'amics i amigues:
La colla http://picasaweb.google.es/jovestendres
Puri http://picasaweb.google.es/puri.molina
Francesc http://picasaweb.google.es/fgenover
Xavier http://picasaweb.google.es/xavierthio
Jaume http://picasaweb.google.es/jcanet3
Rosa http://picasaweb.google.es/rguardia56
Immaculada http://picasaweb.google.es/tubauprat
Quim i Vera http://picasaweb.google.es/joaquimivera
Angela i Allan http://picasaweb.google.es/angelaiallan
SGLIC http://picasaweb.google.es/sglic.de
ELIC Gironès http://picasaweb.google.es/equiplicgirones
LIC Baix Emporda http://picasaweb.google.es/licbaixemporda
SEBE http://picasaweb.google.es/msilvest
Idea Girona http://picasaweb.google.es/ideagirona
Educadors sense fronteres http://picasaweb.google.es/educadorsensefronteres
Els 3 sanxos http://www.3sanxos.com/
Fontpa http://picasaweb.google.com/fontpa
Francesc http://picasaweb.google.com/francesc.redondo
Martí http://picasaweb.google.es/martijf965

Cau
http://picasaweb.google.es/Superkapos
http://picasaweb.google.com/fotoscaupareclaret
http://picasaweb.google.com/elcaudelseglexx
http://www.flickr.com/photos/20603020@N05/

LA XARXA SOCIAL

DiM - Didàctica i Multimèdia
http://dimglobal.ning.com/

EduCAT 1x1 - Espai d'acompanyament i formació
http://educat1x1.ning.com/

Espurna
http://espurna.ning.com/

Espiral
http://amicusespiral.ning.com/

Tecnologies i educació
http://edutac.ning.com/

Redes sociales eductivas
http://eduredes.ning.com/

Internet en el aula
http://internetaula.ning.com/

Facebook
http://www.facebook.com/francescvilabatalle

Projecte Educatiu de la ciutat de Girona
http://pecgirona.ning.com/

Hi5
http://francescvilabatalle.hi5.com/

Sonico
http://www.sonico.com/francescvilabatalle

Netlog
http://ca.netlog.com/francescvilabatalle

Twitter
http://twitter.com/vilabatalle

Twitxr
http://twitxr.com/francescvilabatalle/

Cuspidis
http://www.cuspidis.cat/

CORREUS

xtec
http://correuweb.xtec.cat/

hotmail
http://es.msn.com/

gmail
https://www.google.com/accounts/Login?continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2Fe-11-1100d145ab10daa0635391b6aa6c2884-b348beeb672a47eb4b2402594097154800bd1386&service=mail&type=2

yahoo
https://login.yahoo.com/config/mail?.intl=es

SUSCRIPCIONS

BSEC
http://www.xtec.cat/bsec/

ButlleTIC
http://phobos.xtec.cat/butlletic/

Butlletí del Departament d'Educació
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.e70ac6fbf752abb1c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=7911f95800047110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7911f95800047110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Servei Educatiu del Girones
ftp://crp-girones.xtec.cat/

e-Catalunya
http://ecatalunya.gencat.net/portal/index.jsp

1x1
http://educat1x1.ning.com/

DIM
http://dimglobal.ning.com/

Immersió i ús de la llengua
http://phobos.xtec.cat/sedec/moodle/

Transferència interlingïística
http://phobos.xtec.cat/pluriling/moodle/

IntraLIC
http://phobos.xtec.cat/coordinalic/intranet/

Intranet del Departament d'Educació
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda

Equips directius
http://phobos.xtec.cat/funed/

Espurna
http://www.espurna.cat/

Espurna: comunitat de professors
http://espurna.ning.com/

Wikispaces
http://www.wikispaces.com/

Voltem pel món
http://www.xtec.cat/crp-esplugues/voltem/

Epoca
https://epoca.gencat.cat/nr/system/access/manuallogin.asp

DOGC
http://www.gencat.cat/dogc/

Viquipèdia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

Diari de l'escola
http://www.vilaweb.cat/www/diariescola

ideagirona
http://ideagirona.cat/

4t congrés La Seu
http://www.xtec.cat/congresseu/

bookcrossing
http://www.bookcrossing-spain.com/

vimeo
http://www.vimeo.com/user1382132

espalnds
http://www.espalnds.com/index.php

espalzone
http://espalzone.com/

megaupload
http://www.megaupload.com/

ServiCaixa
http://www.servicaixa.com/nav/ca/index.html?loce=ca-home-header_menu-1