28/10/08

LA LLENGUA

Recursos per treballar llengua
http://blocs.xtec.cat/recursosllengua/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/recursosllengua/

El treball de llengua a les escoles de Salt
http://issuu.com/francescvilabatalle/docs/el-treball-de-llengua-a-les-escoles-de-salt
https://sites.google.com/a/xtec.cat/llenguasalt/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/capsdestudisalt/

El treball de llengua oral a Salt
http://blocs.xtec.cat/immersiosalt/

Immersió lingüística
http://phobos.xtec.cat/sedec/moodle/course/category.php?id=3
http://issuu.com/francescvilabatalle/docs/el-treball-de-llengua-a-les-escoles-de-salt

SIUL: Servei d'Immersió i Ús de la Llengua
Llengua catalana http://blocs.xtec.cat/llengcat/
Acollida alumnat nouvingut http://blocs.xtec.cat/acollida/
Sociolingüística http://blocs.xtec.cat/sociolinguistica/

Servei de llengües
http://phobos.xtec.es/pluriling/

Llengües d'origen
http://blocs.xtec.cat/llenguadorigen

Issuu
http://issuu.com/francescvilabatalle

Frère Jacques
http://demonsaumonde.free.fr/frere.jacques/index.html

Projecte lingüístic
http://xtec.cat/lic/projecte_ling.htm
http://blocs.xtec.cat/licgirona/
http://blocs.xtec.cat/projectelinguistic/

Espai de llengües del Servei Educatiu del Gironès
http://xtec.cat/crp-girones/espai_llengues/index.htm

Llengua, immigració i ensenyament del català
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/newsletter/nwlet_19/immigracio.htm

Tallers de llengua i literatura
http://blocs.xtec.cat/tallersllc/

La calaixera
http://www.lacalaixera.cat/

Publicacions en línia
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=1d7e929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1d7e929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Els sons del català
http://www.ub.edu/sonscatala/

Cal·ligrafia
http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php

Contes
http://www.nabar.com/
http://contesdelmarroc.blogspot.com/
http://www.unamadecontes.cat/
http://www.uv.es/~sillam/RondallaNet/rondcat/mapappcc.htm

Música de poetes
http://www.uoc.edu/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Presentacio

Musiquetes
http://www.musiquetes.cat/

Tallers de llengua i literatura
http://blocs.xtec.cat/tallersllc/

Lexiquetos
http://lexiquetos.ohui.net/

EuroComRom
http://blocs.xtec.cat/eurocomrom

Linguamón - Casa de les llengües
http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/index.jsp

Linguapax
http://www.linguapax.org/ct/homecat.html

Institut d'Estudis Catalans
http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/default.asp

Gimcana de les llengües de Girona
http://www.gimcanagirona.cat/

Xarxa de mots
http://www.xarxa.cat/

Fòrum de llengua i literatura
http://161.116.7.109/~llencat/

Literatura catalana
http://www.uoc.edu/lletra/

Clàssics de lectura fàcil
http://kalafatikalafate.wordpress.com/

SALC
http://salc.upf.edu/

CIREL
http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php
http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=142

Termcat
http://www.termcat.cat/

Llengua catalana
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/

Optimot - consultes lingüístiques http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/template.PAGE/menuitem.0ee0bcc77434e6b0a2fd1210b0c0e1a0/?vgnextoid=947501713ef61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=947501713ef61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Traductor
http://traductor.gencat.net/

Parla.cat
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

Encomana el català
http://www.gencat.cat/llengua/encomanaelcatala/

Plats a la carta
http://www10.gencat.cat/pres_plats/AppJava/index.jsp

Còmics en català
http://www.comicat.cat/

Mòbil
http://www.elteumobil.cat/

El català com cal
http://elcatalacomcal.blogspot.com/

Bon català
http://boncatala.com/

Eines de llengua
http://www.geocities.com/golls.geo/

Verbs catalans
http://www.verbscatalans.com/

CPNL
http://cpnl.cat/

Òmnium
http://www.omnium.cat/www/omnium/ca/

Dictats en línia
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default