28/10/08

ELS ESPAIS LIC

xtec
http://www.xtec.cat/lic/

edu365
http://www.edu365.cat/eso/acollida/index.htm

acollida.net
http://www.xtec.cat/crp-alturgell/

Els primers dies
http://acte.pangea.org/primers/portada/

Tutores d'AA de Salt
http://blocs.xtec.cat/tutoresaasalt/

Ensenyar i aprendre llengua en el context actual
http://primerajornadaterritoris.blogspot.com/p/presentacions-ponencies.html

Alumnat xinès
http://ensenyarllengualumnatnoromanic.blogspot.com/

Casa Amaziga
http://www.casaamaziga.cat/catala/index.php?ap=20

Tutores AA de Sabadell
http://blocs.xtec.cat/gruptaasbd/

Programacions de llengua d'aula d'acollida
http://www.xtec.cat/crp-badalona/recursos/acollida0506/

Francesc Vila - els assessoraments
http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc/

Grup de treball LIC - TAC
http://blocs.xtec.cat/lictac/

Beatriu Palau
http://www.xtec.cat/~bpalau2/

Dolors Matilló
http://blocs.xtec.cat/dolorsmatillo

Montserrat Bertran
http://blocs.xtec.cat/comunicat/

Sector Est
http://seminarireflexio.blogspot.com/

Maribel Almagro - centres de Lloret
http://blocs.xtec.cat/centreslloret

Calameo
http://www.calameo.com/accounts/552090

Equip LIC del Baix Empordà
http://blocs.xtec.cat/licbe

Equip LIC de l'Alt Empordà - Atenció educativa a l'alumnat nouvingut
http://blocs.xtec.cat/sezae/

Equip LIC de les Terres de l'Ebre
http://elicebre.blogspot.com/

Equip LIC de l'Hospitalet
http://blocs.xtec.cat/coordinaciolichospitalet/

Afegim una peça
http://afegim.blogspot.com/

Bloc del LIC
http://blocs.xtec.cat/espaipublic

Webquests d'acollida
http://webquest.xtec.cat/enlla/?cat=102

Acollida del SIUL
http://blocs.xtec.cat/acollida/

Guia pràctica d'acollida lingüística
http://www.plataforma-llengua.cat/doc/guia_acollida.pdf

Web d'acollida
http://www10.gencat.net/WebAcollida/AppJava/ca/Seleccio_idioma.jsp

Eines de suport per als CLIC de centre
http://www.xtec.cat/lic/documents2.htm

Estratègies d'atenció a la diversitat multicultural
http://antalya.uab.cat/ice/php/home.htm

Pla d'acolliment de Les Illes Balears
http://weib.caib.es/documentacio/palic/palic.pdf

Tot un món - TV3
http://www.tv3.cat/programa/162530025

El sol de la nit - TV3
http://www.tv3.cat/programa/148058190/El-sol-de-la-nit

Diana Educació
http://dianaeduca.blogspot.com/