28/10/08

ELS BLOCS

Propostes per treballar la interculturalitat
http://blocs.xtec.cat/francescvilabatalle/

Propostes per parlar d'interculturalitat des del YouTube
http://setmanaintercultural.blogspot.com/

Recursos per treballar la diversitat lingüística i cultural
http://blocs.xtec.cat/recursosdiversitat/

Recursos per treballar llengua
http://blocs.xtec.cat/recursosllengua/

Els assessoraments
http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc

El treball de la llengua oral. Actualització de la metodologia d'immersió als CEIP de Salt (APIL)
http://blocs.xtec.cat/immersiosalt

Grup de treball de les tutores d'aula d'acollida dels CEIP de Salt
http://blocs.xtec.cat/tutoresaasalt

Assessorament per a l'elaboració del Projecte Lingüístic (PLC)
http://blocs.xtec.cat/projectelinguistic/

Treballs d'aprofundiment al voltant del Projecte Lingüístic (PLC)
http://blocs.xtec.cat/licgirona/

Pràctica del Curs de Llengua + TIC per al professorat de secundària
http://centreacollidor.blogspot.com/