28/10/08

LA INTERCULTURALITAT i LA COHESIÓ SOCIAL

Propostes per treballar la interculturalitat
http://blocs.xtec.cat/francescvilabatalle/

Proposta per parlar de la interculturalitat des de Youtube
http://setmanaintercultural.blogspot.com/

Dinàmiques de grup
http://www.scribd.com/francescvilabatalle

Observatori de la immigració
http://www.migracat.cat/

Materials edualter
http://www.edualter.org/material.ca.htm

Més iguals que diferents
http://miqd.iespana.es/mats.htm

Les migracions humanes
http://www.entrecultures.org/03_banc/03_recerca.htm

Aula intercultural
http://www.aulaintercultural.org/sommaire.php3?lang=ca

Cuaderno intercultural
http://cuadernointercultural.wordpress.com/

Paula
http://www.observatori.org/paula/catala/

Treball cooperatiu
http://www.xtec.es/~rgrau/treballcooperatiu/treballcooperatiu.htm

Fundació Jaume Bofill
http://www.fbofill.cat/

Les religions en el món
http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/religionsmon/index.html

Un món ple de diferències
http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/clics_centre/annexos/un_mon_ple_de_diferencies.pdf

Fundació SERGI
http://www.fundaciosergi.org/educacio_intercultural/index.php

Escoles compromeses amb el món
http://www.escolescompromeses.org/cat/index.php

Joves.net
http://www.joves.net/activitats/03/interculturalitat/default.htm

Recursos UNESCOCAT
http://www.unescocat.org/ct/quisom/biblio/pdf/guia_interculturalitat_5.pdf

Racisme
file:///C:/Documents%20and%20Settings/estudi/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/GLSNSZCZ/racisme[1].ppt#256,1,Diapositiva

Racismes
http://racistes.blogspot.com/

Biblioteques públiques de Salt
http://www.bibgirona.net/salt/interculturalitat/index.htm

Famous gypsies
http://www.youthdivision.moonfruit.com/#/famousgypsies/4520774965
http://www.imninalu.net/famousGypsies.htm

Escola de cultura de pau
http://escolapau.uab.cat/

Secretaria per a la Immigració
http://www.gencat.cat/benestar/societat/convivencia/immigracio/index.htm